• אודות היכל הספר
    • כנס בינלאומי: מגילות מדבר יהודה ותרבות זמננו
אוספים
האגף לארכאולוגיה ע"ש שמואל וסיידי ברונפמן   היכל הספרסרטים באודיטוריום דורות | Movie Screenings in the Dorot Auditorium

סרטים באודיטוריום דורות | Movie Screenings in the Dorot Auditorium

הדפסשלח לחבר
 
 

מקדש אדם

סרט עלילתי על כת מדבר יהודה, המגולל את סיפורם של שלושה צעירים יהודים שחיו בארץ-ישראל בסוף ימי הבית השני.
מוקרן מדי שעה עגולה: 10:00 - 16:00, בימי ג' 16:00 - 20:00 ובימי ו' 10:00 - 14:00
מיזם אנציקלופדי המבוסס  על הסרט (באנגלית) >>


A Human Sanctuary

 
 
Feature film about the Judean Desert sect based on information derived from ancient literature and archaeological finds. Tells the story of three, young Jews who lived during the final days of the Second
Temple Period 

Screening times every hour on the hour during Museum hours:10 am - 4 pm, Tues 4 pm - 8 pm, and
 Fri 10 am - 2 pm
Closed on Shabbat and Holidays

  << or call: Tel. 02 633-2566  Museum Hours


See also the Human Sanctuary - Encyclopedic platform that goes behind the scenes
 

לידה מחדש

סרט תיעודי על גילוי של מגילות מדבר יהודה ובניית היכל הספר.

בימים א' - ה', ללא תשלום נוסף. מוקרן מיד אחרי הסרט מקדש אדם

Rebirth: The Discovery of the Dead Sea Scrolls

Film documents the discovery of the scrolls and construction of the Shrine of the Book
 Screening times Sun - Thurs immediately following A Human Sanctuary. No additional charge.  
            or call: Tel. 02 633-2566  

 

 

 לילדים - מסע בזמן

סרט הנפשה לילדים

הצטרפו אל עלמה למסע בזמן כדי לגלות את הסיפור המופלא והלא ייאמן של המגילות הגנוזות.

20 דקות. בעברית, עם כתוביות באנגלית. לילדים מגיל 6 ומעלה בימי חול באודיטוריום היכל הספר. בלי תשלום נוסף 
טריילר


Animated Children's Film

Time Travel: The Story of the Dead Sea Scrolls

Join Alma on a journey through time to discover the incredible story of the Dead Sea Scrolls
(Hebrew with English subtitles) 
Ages 6 and above 
Dorot Auditorium 
No additional charge. Duration 20 mins 

See trailer

 
שעות ההקרנה    Regular Screening times
א' ב' , ד', ה'
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30  Sun, Mon,  Thur
ג'  16:30, 17:30, 18:30, 19:30  Tues
ד' 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30  Wed
ו' וערבי חג:  11:30, 12:30, 13:30 Fri and Holiday eves
 
 

 

אנימציה: אורי ויסלר

The Dorot Foundation Dead Sea Scrolls Information and Study Center 
in Memory of Joy Gottesman Ungerleider

 

The Dorot Foundation Dead Sea Scrolls Information and Study Center in memory of Joy Gottesman Ungerleider was inaugurated in 2007. The center provides facilities for study, interpretation, and display intended to present the cultural treasures of the Shrine of the Book from many perspectives. It is distinguished by its simple design, complementing the spiritual interior space of the Shrine of the Book, an architectural icon in Israel and around the world. The Dorot Foundation extends the legacy of D.S.  and Jeane H. Gottesman, who contributed to the purchase of the Dead Sea Scrolls and supported the construction of the Shrine in 1965  

Tel. 02 633-2564
 
  בניית אתרים  בניית אתרים