אוספים
האגף לארכאולוגיה ע"ש שמואל וסיידי ברונפמן   היכל הספרהקדמה למגילות קומראן

הקדמה למגילות קומראן

הדפסשלח לחבר
 


מבוא למגילות מדבר יהודה

מגילות מדבר יהודה הן כתבי-יד עתיקים שנתגלו בשנים 1956-1947 באחת עשרה מערות ליד חורבת קומראן, בחוף הצפוני-מערבי של ים המלח. כל הכתבים בני כאלפיים שנה (מן המאה ה-3 לפני הספירה ועד המאה ה-1 לספירה).  רוב המגילות כתובות עברית, ומעטות ארמית ויוונית. רובן נכתבו על קלף ומקצתן על פפירוס. רק מגילות מעטות נשתמרו בשלמותן, ואילו מרוב רובן שרדו אך קטעים. על אף מצבן הקשה הצליחו החוקרים לשחזר כ-850 כתבי-יד בכל מיני גדלים.

כתבי-היד מתחלקים לשלושה סוגים עיקריים: ספרי מקרא, ספרות חיצונית וספרות כיתתית. בין המגילות כמאתיים עותקים של כל ספרי המקרא (להוציא את מגילת אסתר וספר נחמיה), והם העדות הקדומה ביותר לטקסט מקראי שנמצאה מעולם. מן הספרים החיצוניים (חיבורים שאינם נמנים על ספרי המקרא הקנוניים), נתגלו חיבורים שהיו ידועים קודם לכן רק בתרגומים, וכן חיבורים חדשים לגמרי בעבורנו. בקבוצת הספרות הכיתתית נמצאו חיבורים בכל הסוגות הספרותיות: חיבורים הלכתיים, ליטורגיים, פרשניים ואפוקליפטיים, כולם בעלי אופי דתי בדלני. רוב החוקרים סבורים שהמגילות היו שייכות לספרייה של כת מדבר יהודה שהתגוררה בקומראן (האיסיים?), אולם נראה שצריך לייחס ל'עדת היחד' (כפי שהחבורה נקראת בכתביה) רק את כתיבתן של מקצת המגילות, ואילו השאר חוברו או הועתקו במקום אחר.

גילוי המגילות היה נקודת מפנה בחקר תולדות עם ישראל בעת העתיקה, שכן המגילות הן אוצר ספרותי בלום הן בכמותו הן באיכותו, וכמוהו טרם היה. אוצר זה שופך אור על אופייה של החברה היהודית בארץ-ישראל בתקופה ההלניסטית-רומית, ובכלל זה על ראשיתה של היהדות הרבנית ואף על הנצרות הקדומה.

לגלילה וירטואלית של מגילת ישעיה לחץ >>>

לגלילה וירטואלית של מגילת המקדש לחץ >>>
    
לאוצרי המחלקה ראה רשימת צוות המוזיאון >>>>

גילוי המגילות
שבע המגילות הראשונות שנמצאו בקומראן נתגלו באקראי, בשנת 1947, על-ידי בדווים, במערה סמוכה לחורבת קומראן שבחוף המערבי-הצפוני של ים-המלח. שלוש מהן רכש מיד הארכאולוג, פרופסור א"ל סוקניק, עבור האוניברסיטה העברית, ואת היתר קנה ראש הכנסייה הסורית במזרח ירושלים, אתנסיוס סמואל. ב-1948 הבריח סמואל את ארבעת המגילות לארצות-הברית, ורק בשנת 1954 הצליח הארכאולוג יגאל ידין (בנו של סוקניק), להחזירן לארץ.

בשנים הבאות, מ-1949 ועד 1956, גילו הבדווים וארכאולוגים ממשלחת בית-הספר הצרפתי למקרא ומוזיאון רוקפלר, בראשותו של האב פרופ' ר' דה-וו, קטעים נוספים מ-950 מגילות שונות. מאז לא נמצאו מגילות נוספות באזור קומראן, אף שמדי פעם נערכות חפירות באתר ובסביבותיו.

 כרונולוגיה של ימי בית שני

  
 לפני הספירה   
 536   שיבת ציון
 332   כיבוש ארץ ישראל בידי אלכסנדר מוקדון. ראשית תקופת הלניזם
 167   גזרות אנטיוכוס אפיפנס הרביעי
164-7  מרד החשמונאים וחנוכת בית המקדש המטוהר
 152  יהונתן החשמונאי כהן גדול
 150  'מורה הצדק' מייסד את כת קומראן (?)
 142  עצמאות יהודה
 103  אלכסנדר ינאי מתמנה כהן גדול ומלך 
 63  פומפיוס כובש את ירושלים. ראשית התקופה הרומית
 37 - 4  שלטון הורדוס
 7 - 6  לידת ישו

שנת 0 לספירה

 30   צליבת ישו
 66  פרוץ המרד הגדול 
 68  חורבן קומראן בידי הרומאים
 70  חורבן בית המקדש
 73  נפילת מצדה
 132-135  מרד בר-כוכבא

 
 
  בניית אתרים  בניית אתרים