אוספים
נוהל פינוי בחירום של מבקרים בעלי מוגבלויות  

נוהל פינוי בחירום של מבקרים בעלי מוגבלויות

share הדפסשלח לחבר
‏‏
 
מוזיאון ישראל, ירושלים
מחלקת ביטחון וחירום
 
 
מטרה
פינוי בחירום של מבקרים בעלי מוגבלויות, אשר אינם יכולם להתפנות באופן עצמאי.
 
כללי
המוזיאון פתוח למבקרים מכל גווני האוכלוסיה, כולל בעלי מוגבליות.
מטרת נוהל זה לעגן את אופן הפינוי של אנשים אלו בשעת חירום.
 
שיטה
בעת פינוי בחירום, האחריות לפינוי אנשים עם מוגבלויות מוטלת על סדרני מחלקת הביטחון, ובנוסף ניתן להעזר במלווים של המבקר בעת הצורך.
הפינוי ייעשה למקום שייקבע מראש, בהתאם למצב החירום:
ביתן כניסה ראשי: מסדרון מחסנים מוצרי מוזיאון ישראל – ירידה במעלית 
מפלס עליון: אודיטוריום שפרינגר
מפלס כניסה: אודיטוריום שפרינגר
שיקמן תחתון: מסדרון בצלאל
אגף הנוער: מקלט
היכל הספר + דגם: מקלט היכל הספר
 
בעת אירוע שריפה, הפינוי יעשה החוצה מחוץ למבנה
 
היות ובשעת חירום תופסק פעולת המעליות, יעזרו הסדרנים למבקרים, בהתאם לסוג המוגבלות:
     • נכה המרותק לכיסא גלגלים - יחברו מספר סדרני ביטחון יחדיו ע"מ להרים את המבקר עם כיסאו, ולפנותו למתחם המוגן. באם הכיסא כבד מידי ייאלצו הסדרנים לפנות את המבקר ללא הכיסא, אלא אם לכיסא מחוברים אמצעי עזר רפואיים, ואז יפונה המבקר למתחם הקרוב ביותר.
     • עיוור – יכוון ע"י סדרני הביטחון
     • חרש – יכוון ע"י סדרני הביטחון
באם מדובר בקבוצה של מבקרים ייעזרו סדרני הביטחון במלווים ובמדריך לצורך הפינוי.
בעת מצב חירום מתמשך, יכוון ביקורו של המבקר לאיזורים אשר הפינוי מהם יהיה מהיר וללא מגבלות ( קומת כניסה ).
 
  בניית אתרים  בניית אתרים